giovedì 28 novembre 2019

Esdra, cap. 5

Apel ëd Tatenai a Dario

5:1 An coj dì là ij profeta Hagai e Zecarìa, fieul d’Ido, a l’han parlà a nòm dël Dé d’Israel, ch’a l’avìa inspiraje[8], ai Giudé ch’a l’ero an Giuda e an Gerusalem. 5:2 Antlora Zerobabel fieul ëd Sealtiel, e Giosué fieul ëd Iosadach a l'han arpiàit a buté torna an pé 'l templ ëd Gerusalem a la viarà: con lor  a-i j'ero ‘dcò ij profeta 'd Dé, che a j'ancoragiavo.
5:3 Ma Tatenai, governator dla provincia dëdlà dël Eufrat, Setar-Bosenai con d'àutri dij sò consijé, a son presentasse da lor e a l'han ciamaje: “Chi a l'é ch'a l'ha dave l'autorisassion d'arcostrùve 's templ e completene la strutura[9]?”. 5:4 A l’han[10] ëdcò ciamaje: “Chi son-ne e com as ciamo j'òm che a tiro sù sta costrussion?”. 5:5 Ma l'euj ëd Dé a vigilavo dzora dj'ansian ëd Giuda e a l’han pa podù fërmé ij travaj, combin che a spetèisso la rispòsta al rapòrt ch'a l’era stàit mandà a Dario concernent ëst'afé.
5:6 Costa a l'é la còpia dla litra che Tatenai governator dël Trans-Giordan, Setar-Bosenai e d'àutri consijé, tùit fonsionari dla provinsa dëdlà dl’Eufrat, a l'han mandà a Rè Dario. 5:7 Ël rendicont che a l'avìo spedije a disìa:
“A Rè Dario: Che la pas a sìa con ti! 5:8 I t'anformoma che i soma andàit ant la provinsa dla Giudea e i l'oma vëdù che a son darera a arcostrùve 'l templ dël gran Dé con ëd gròss blòch ëd pera e rinfòrs ëd bòsch a le muraje; a travajo con soen e a van anans lest. 5:9 Antlora i l'oma ciamaje ai responsàbij: ‘Chi a l'ha dave l’autorisassion d'arcostrùve 's templ e restauré coste muraje?’. 5:10  I l'oma 'dcò ciamaje com as ciamavo, për podèj peui fé na lista dij nòm dij sò cap e mandétla. 5:11 Lor a l'han rëspondune përparèj: ‘Nojàutri i soma ij servitor dël Dé dël cel e dla tèra, e i soma an tren d'arcostrùve sò templ. Vàire agn fà, un gran rè d'Israel a l'avìa falo fabriché e completalo. 5:12 Mach che ij nòstri grand a l'avìo fàit anrabié ‘l Dé dël cel. Antlora Dé a l'ha bandonaje ant le man ëd  Nabucadnésar, rè 'd Babilònia, dla dinastìa dij Caldé. Chiel a l'ha dësblà 's templ e mandà nòstra gent an esili a Babilònia. 5:13 Ma cora che Ciro a l'é vnùit a esse rè 'd Babilònia, già an sò prim ann ëd regn, a l'ha comandà ‘d buté torna an pé cost templ. 5:14 Nen mach, ma a l'ha dane andaré j'utiss d'òr e d'argent che Nabucadnésar a l'avìa pijàit dal temp an Gerusalem për porteje an col ëd Babilònia. Ciro a l'ha faje gavé da là e a l'ha consegnaje a Sesbasar, ch'a l'era stàit nominà governator dla Giudea. 5:15  l'ha ordinà 'd ciapé sti asi e 'd porteje andaré al templ ëd Gerusalem e fé an manera che la ca 'd Dé a fussa torna arcostruìa andova ch’a l'era prima. 5:16 Antlora Sesbasar a l'é vnùit a Gerusalem e a l'ha ancaminà a scavé le fondamenta dël templ. D'antlora i soma an camin d'arcostrùvlo, ma i l'oma pa ancora finì’. 5:17 Ora, it proponoma, se it ses d'acòrdi, ëd fé d'arserche ant j'archiv reaj ëd Babilònia, për vëdde se a-i sia pròpi un document ëd rè Ciro, ch'a autorisa l'arcostrussion dël templ ëd Gerusalem. I spetoma toe istrussion”.

Nòte

[8] Lét. “ch’a l’era dzora ‘d lor”.
[9] Pa sicur, ambelessì e ant ël vërsèt nùmer neuv ël significà dla paròla aramàica אֻשַּׁרְנָא (ʾussarnaʾ). Jë LXX e la Volgata a l'antendo: "mur". Se a l'é dovrà ansema a בַּיְתָא (baitaʾ, "ca"), an paralel con ës términ, a peul arferisse al templ ëd Dé.  A podrìa 'dcò esse corelà al nòm assir ''ashurru'' ("mur") o ''ashru'' ("santuari";). Ma a podrìa 'dcò rivé dal persian e vorèj mach dì: "arredament, mobìlia". Për lòn a l'é preferisse parlé 'd na genérica ''strutura''.
[10] La tradussion a récita con un manoscrit ebràich medieval, jë LXX e la Peshità sirìaca
 אֲמַרוּ (ʾamaru, "a l'han dit") pitòst che la letura אֲמַרְנָא (ʾamarnaʾ, " i l'oma dit") dël TM.

https://pms.wikisource.org/wiki/La_Bibia_piemont%C3%A8isa/Testament_Vej/Esdra/Esdra_5

Nessun commento:

Posta un commento